Wednesday, June 20, 2007

Ensiklopedia Islam Untuk Pelajar
Apakah Ensiklopedia Islam EIP

EIP diterbitkan dengan kepakaran dua Negara Malaysia dan Indonesia.Informasi yamg di
muatkan adalah cukup merentasi zaman dan geografi serta dipaparkan dengan bahasa yang
mudah dan cukup praktis

Apakah Keistimewaan EIP

Mudah Membuat Rujukan
Para pembaca dapat membuat rujukan pantas dengan merujuk kepada Indeks.

Terusan,Lihat Juga dan Indeks

Padat dan Komprehensif

Bagi mencetuskan minat membaca EIP dihiasidengan ilustrasi seperti gambar,lukisan,jadualdan peta yang direkabentuk dengancantik,berkesan dan tidak membosankan pembaca.Kesan visual daripada ilustrasi yang menarik ini pula dapat mengukuhkan pemahaman tentang sesuatu entri yang dibaca.Ringkasnya,ilustrasi yang dihasilkan memperlihatkan kesan imoresif dan ekspresif.Lebih 2600 ilustrasi berwarna menghiasi EIP,juga memuatkan 500 entri tentang islam

Informatif

Eip yang bersifat informative amat berguna untuk rujukan para pembaca>informasi yang

dipaparkan mengandungi sehjarah tentang islam sepanjang 15 abad

Mudah difahami.Bahasa yang di gunakan adalah sederhana dan penggunaan bahasa yang mudah bagi membolehkan para pembaca memahami konsep yang abstrak dan rumit tentang islam.

Penghargaan Terhadap Khazanah Keislaman

Buku ini bertujuan membolehkan generasi muda mendekati dan menghayati serta menghargai khazanah islam.Justeru itu ia akan mencetuskan minat membaca dan semangat ingin tahu di kalangan pelajar tentang ilmu pengetahuan islam

Harga termasuk penghantaran RM 1200.00